Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

joanablue94
Zarzekam się, że nie jestem romantyczna.
Pierwszy i ostatni raz przyznaję, że jestem.
Bo zawsze marzył mi się romans jak z filmu,
tylko z happy endem.
— zapiski
Reposted bySkydelan Skydelan

April 18 2017

joanablue94
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaheartbreak heartbreak

April 11 2017

joanablue94
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaheartbreak heartbreak
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak

March 24 2017

joanablue94
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaheartbreak heartbreak
joanablue94
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaheartbreak heartbreak

March 13 2017

joanablue94
Play fullscreen
Stop making sense
joanablue94
"Kiedy idioci się uzewnętrzniają, inteligentni ludzie mają mnóstwo wątpliwości i dlatego milczą."
- usłyszane
joanablue94
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaheartbreak heartbreak
1221 308d

dialnfornoir:

Some Like It Hot (1959)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaheartbreak heartbreak
joanablue94
Reposted fromkattrina kattrina viaheartbreak heartbreak
joanablue94
Między 22:00 a 6:00 uprasza się o zachowanie złudzeń.
Między 6:00 a 22:00 prosimy zachować pozory.
- usłyszane

March 06 2017

joanablue94
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viaheartbreak heartbreak
joanablue94
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

July 10 2015

joanablue94
"Jakaż to zabawna planeta - pomyślał Mały Książę. - zupełnie sucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi... Na mojej gwiazdce miałem różę: ona zawsze mówiła pierwsza..."
— Mały Książę
joanablue94
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viaprawowyboru prawowyboru

June 28 2015

joanablue94
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

June 22 2015

joanablue94

June 08 2015

joanablue94
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasanders sanders
joanablue94
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl